donderdag 22 november 2012

Gecertificeerde opleidingen

Beste ACOD-lid,


Ter info bericht hieronder.
Dit wordt vervolgd.
Want de gecertificeerde opleidingen zijn nu het enige middel om vooruit te gaan in de weddenschalen.
Meer nog:
Voor wie bijv. in de eerste periode van schaal BT2 (of BA2) zit, zou het niet afleggen voor de volgende test resulteren in een regelrecht weddenverlies: Dit van BT2 (of BA2) met premie naar BT2 (of BA2) zonder premie.
En dit zonder integratie van de verloren premie in een stijging van weddenschaal...

Dit is regelrechte broodroof en contractbreuk!!!
(maar dan van een sociaal contract ipv een arbeidsovereenkomst)

Met kameraadschappelijke groeten

Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

Bericht van Guido Rasschaert (comité B van gisteren) m.b.t. de toekomst van de gecertificeerde opleidingen.

Met ingang van 1.1.2013 zullen geen nieuwe inschrijvingen meer aanvaard worden voor het volgen van gecertificeerde opleidingen. Zij die reeds ingeschreven waren , zullen de normale procedure kunnen doorlopen. Bestaande premies worden verder uitbetaald.
Het is wel onduidelijk vanaf welke datum precies nieuwe inschrijvingen zullen geblokkeerd worden. Bogaert maakt zich sterk dat hij bvb alle aanvragen die na 15.11.2012 werden ingediend niet zal laten behandelen om te vermijden dat nog dit jaar men zich massaal gaat inschrijven.

De vraag is uiteraard of dit juridisch wel kan. Ons advies is : blijven inschrijven want tenslotte is er vandaag geen reglement die dat blokkeert. Volgende week woensdag zal een besluit in die zin onderhandeld worden.

De minister probeert in zijn analyse te laten uitschijnen dat het allemaal nogal meevalt maar ACOD is daar helemaal niet mee akkoord en noemt dit een zware sociale achteruitgang en een zeer pijnlijke ingreep op de personeelseffectieven. Personeel en burgers zullen dit toch moeten voelen.
Het komt er nu op aan om in de werkzetels in debat te gaan over het gevoerde beleid en de temperatuur op te nemen zodat we gericht kunnen reageren.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten