maandag 26 november 2012

DRINGEND BERICHT / STOPZETTING GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Beste ACOD-lid,

Als ACOD bij de FOD werkgelegenheid wensen wij iedereen de raad te geven om zich zeer dringend, en zeker nog vóór eind 2012, in te schrijven voor zijn volgende Gecertificeerde Opleiding.
Dit teneinde uw rechten te vrijwaren.

Gelieve dus geen inschrijvingsformulier af te wachten.
Hieronder ter info de mail van het OFO aan de SPOC's (inschrijvingsverantwoordelijken in elke FOD) en toelichting van Eddy Plaisier van de ACOD.
In mijn andere mail van vandaag vind je de inschrijvingsinstructies.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

Van: PLAISIER, Eddy
Verzonden: maandag 26 november 2012 9:22
Onderwerp: DRINGEND BERICHT / STOPZETTING GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN
Urgentie: Hoog

Goedemorgen,

In het Comité B van 20 november heeft Staatssecretaris Bogaert aangekondigd dat de inschrijvingen voor de gecertificeerde opleidingen zullen worden stopgezet. Rechtstreeks gevolg hiervan is ook een blokkering van de loopbanen van de federale ambtenaren. Over een alternatief is er voorlopig geen sprake.
In bijlage vinden jullie een bericht van Sandra Schillemans in het Nederlands en in het Frans. Mevrouw Schillemans is Directeur-generaal van OFO.
In haar bericht geeft zij de nodige richtlijnen mee opdat iedereen die thans nog gerechtigd is op deelname of nog gerechtigd is om zich te kunnen inschrijven voor een gecertificeerde opleiding, deze rechten kan vrijwaren.

Gelieve dit bericht zo ruim mogelijk te verspreiden aan de afgevaardigden, militanten en leden.

Ik doe ook een oproep aan jullie allemaal om de federale administratie(s), waar jullie werken of waarvoor jullie bevoegd zijn, voldoende onder druk te zetten opdat zij tijdig het nodige zouden doen om de rechten van betrokken personeelsleden maximaal te waarborgen.In onderstaande berichten worden enkele termen gebruikt waarvan de betekenis misschien niet gekend is. Hierna vinden jullie een verduidelijking terug.

SPOC: Bij iedere federale dienst waar de personeelsleden kunnen deelnemen aan gecertificeerde opleidingen werd een contactpersoon aangesteld die verantwoordelijk is voor de contacten tussen de dienst en OFO. (SPOC = single point of contact).
ITMA: Dit is een informaticatool waarmee de inschrijvingen gebeuren en ook de informatie wordt doorgestuurd tussen de federale diensten en OFO onderling.Met vriendelijke groeten,

Eddy Plaisier Stafmedewerker
ACOD-Overheidsdiensten ACOD-Vlig
Voorzitter
ACOD-Overheidsdiensten Limburg
acod_overheidsdiensten
Tel. 011 30 09 86
GSM 0486 909 445
eddy.plaisier@acod.be    

Koningin Astridlaan 45 - 3500 Hasselt 

Bericht van Sandra Schillemans

Uit het begrotingsconclaaf blijkt dat er een wijziging in verband met de gecertificeerde opleidingen aankomt.

Voorlopig hebben wij nog geen duidelijk zicht op een concrete aanpak, timing en de richting waarin we gaan evolueren.

Omdat het mogelijk is dat de inschrijvingen binnenkort afgesloten worden, willen we er wel al op aandringen dat elke SPOC alle deelnemers die aan de voorwaarden voldoen, voor het einde van 2012 in ITMA inschrijft. Denk er ook aan om deelnemers van afgesloten opleidingen uit de wachtlijst te verwijderen en op een actieve wachtlijst in te schrijven zodat zij hun rechten niet verliezen.

Ondertussen kunt u erop rekenen dat wij u op de hoogte houden van het verdere verloop. Als u vragen hebt, kunt u het best rechtstreeks met mij of met Yves Michel contact opnemen. U kunt ons bereiken via sandra.schillemans@ofoifa.fgov.be (tel: 02 229 73 49) en via yves.michel@ofoifa.fgov.be (tel: 02 229 73 12). Wij proberen u dan zo goed mogelijk verder te helpen.

Sandra Schillemans
Directeur-generaal van het OFO

Al jullie opmerkingen, vragen of suggesties zijn welkom!
Aarzel niet om ons te contacteren via mail:ofoifa-news@ofoifa.fgov.be
Message de Sandra Schillemans
Suite au conclave budgétaire, certaines modifications par rapport aux formations certifiées s'annoncent.

Actuellement, nous n'avons aucune vue claire sur l'impact concret de ces modifications, le timing et la direction dans laquelle cela va évoluer.

Il est possible que les inscriptions doivent être clôturées prochainement. Nous conseillons donc aux SPOCs d'inscrire toutes les personnes qui rentrent dans les conditions dans ITMA pour fin 2012. Pensez également à inscrire les participants des formations clôturées dans la liste d'attente d'une autre formation certifiée afin qu'ils ne perdent pas leurs droits.

Vous pouvez compter sur nous pour vous informer des futurs évolutions dans ce dossier. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Yves Michel (
yves.michel@ofoifa.fgov.be - tél: 02 229 73 12) ou moi-même (sandra.schillemans@ofoifa.fgov.be - tél: 02 229 73 49). Nous essayerons de vous aider du mieux possible.

Sandra Schillemans
Directeur général de l'IFA
Toutes vos remarques, questions ou suggestions sont les bienvenues !
N'hésitez pas à nous contacter par mail :
ofoifa-news@ofoifa.fgov.be

--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten