donderdag 22 november 2012

Voorstel KB tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal adminstratief ambt die bepaald prestaties verrichten

Beste ACOD-lid,

Er is een tweede voorstel KB (klik hier) gekomen. Voor ons geen verschil met het vorige.
Dit meldt Guido ons vanuit het comité B van gisteren:

In tegenstelling tot wat was afgesproken in een eerdere onderhandeling nl. het dossier in stukken trekken en informeel een consensus zoeken i p v te besparen, zijn de onderhandelingen over het besluit opnieuw formeel geopend.
Een 'aangepaste' tekst kan je lezen in bijlage.

Wat hebben ze veranderd ?
-          Artikel 13 : er zijn nu 4 situaties i p v 3
-          Artikel 22 is geschrapt
-           
De aanwezigheid van patronale zijde FOD Financiën (Douane) bevestigt nogmaals dat dit K B er is gekomen om Minister Vanackere te plezieren omdat hij blijkbaar in zijn eigen FOD niet tot een akkoord kan komen.

De vakbonden hebben nogmaals duidelijk laten weten dat het KB voor ons niet aanvaardbaar is omdat bestaande rechten worden afgebouwd.

Het lijkt echter duidelijk dat Staatssecretaris Bogaert volgende week wil finaliseren en zelfs met een unaniem niet-akkoord het besluit zal doordrukken.

Graag uw gedacht!

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

Geen opmerkingen:

Een reactie posten