maandag 5 november 2012

Stakingsaanzegging ACOD Spoor op 14 november 2012

Het Europese Vakverbond (EVV) roept zijn troepen op om op 14 november 2012 in beweging te komen. Het EVV hekelt het feit dat de economische en sociale crisis verder om zich heen grijpen en daardoor de ongelijkheid tussen de Europese werknemers scherper wordt. Bovendien kan het zich ook niet vinden in het bezuinigingsbeleid van de Europese lidstaten.

In België richten alle regeringen hun pijlen op de lonen, de indexering, de vervanging van ambtenaren en het aanbod van openbare diensten. Voor CGSP Chemintos / ACOD Spoor is dat onaanvaardbaar. We moeten alle sociale uitdagingen aangaan en ervoor zorgen dat we uit deze crisis geraken, maar zonder daarbij te raken aan de sociale verworvenheden.

Om deze redenen heeft ACOD Spoor / CGSP Cheminots voor al het spoorwegpersoneel een stakingsaanzegging ingediend voor de periode van dinsdag 13 november 2012 om 22u tot woensdag 14 november 2012 om 22u.

M. Abdissi
Voorzitter ACOD Spoor / CGSP Cheminots

J.P. Goossens
Algemeen secretaris ACOD Spoor

S. Piteljon
Algemeen secretaris CGSP Cheminots

Geen opmerkingen:

Een reactie posten