maandag 26 november 2012

Inschrijving gecertificeerde opleiding - Inscription formation certifiée niv B

Beste ACOD-lid,

Hieronder ter info de mail van onze SPOC (inschrijvingsverantwoordelijke in de FOD) met de inschrijvingsinstructies voor de Gecertificeerde Opleidingen..

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO


De: CASTELYNS Rudi
Date: jeu. 22/11/2012 16:00
À: knip
Objet : Inschrijving gecertificeerde opleiding - Inscription formation certifiée niv B
Het OFO raadt u aan om u zo snel als mogelijk en zeker nog dit jaar in te schrijven voor uw gecertificeerde opleiding. Wacht dus niet om mij uw inschrijvingsformulier toe te sturen !

            Beste collega,
U kan zich vanaf nu, tijdens de laatste maand van uw stage, onmiddellijk na een wijziging in uw statuut,  na één jaar anciënniteit  in uw niveau of één jaar voor het einde van de geldigheidsperiode van uw huidige gecertificeerde opleidinginschrijven voor een gecertificeerde opleiding .
Hieronder vindt u een link naar de huidige brochure met gecertificeerde opleidingen niveau B.
U bent verplicht om ofwel een generieke opleiding te kiezen, ofwel een opleiding binnen uw eigen functiefamilie (bijv. controle, administratieve ondersteuning, dossierbeheer, enz..).  U vult het inschrijvingsformulier in dat zich in de onderste link bevindt, laat het ondertekenen door uw dienstchef en stuurt het naar mij op. Ik zorg ervoor dat u ingeschreven bent. U zal dan vanwege het OFO een uitnodiging ontvangen want zij beheren volledig alle inschrijvingen.
http://www.fedweb.belgium.be/nl/opleidingen_en_ontwikkeling/gecertificeerde_opleidingen/niveau_b/index.jsp


L'IFA vous conseille de vous inscrire le plus vite possible et certainement encore avant la fin de cette année, pour votre formation certifiée. N'attendez donc pas pour m'envoyer votre formulaire d'inscription !

Cher collègue,
Vous avez le droit  à partir de maintenant, durant le dernier mois de votre stage, après 1 an d'anciennité  de niveau, directement après un changement dans votre statut ou 1 an avant la fin de la période de validité de votre actuelle formation certifiée , de vous inscrire à une formation certifiée .
Vous trouverez ci-dessous un lien vers la brochure actuelle de formations certifiées niveau B. Vous êtes obligés de choisir soit une formation générique, soit une formation parmi votre famille de fonction (par exemple contrôle, soutien administratif, etc..).
Vous choississez la formation que vous souhaitez suivre en remplissant le formulaire d'inscription dont le lien se trouve aussi en bas de ce mail, signé par vous et votre chef de service.
Je me charge de votre inscription. Vous recevrez après une invitation de la part de l'IFA puisqu'ils gèrent toutes les inscriptions.

http://www.fedweb.belgium.be/fr/formation_et_developpement/formations_certificees/niveau_b/index.jsp
 http://www.fedweb.belgium.be/fr/binaries/FR%20inschrijvingsformulier%20FC_tcm119-10067.pdfRudi Castelyns, attaché
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Stafdienst Personeel en Organisatie
Directie van de personeels - en organisatieontwikkeling
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten