donderdag 29 november 2012

Comité B 28/11/2012 - KB uitzonderlijke prestaties

Tijdens de vergadering van het Comité B van 28/11/2012 heeft de overheid deze amendementen (wijziging van de artikelen 4, 8, 10, 11, 13 en 21) voorgesteld op zijn eerdere versie document 12-07-662-2 (wachtdiensten, prestaties buiten de normale uurroosters en werk in opeenvolgende ploegen).

Staatssecretaris H. BOGAERT heeft gesteld dat deze amendementen slechts geldig zijn onder voorbehoud van akkoord van de vakbonden. Volgens de Staatssecretaris kan hij niet verder gaan.
Bij niet-akkoord wordt het document in de versie 12-07-662-2 toegepast (dus zonder de amendementen).

ACOD heeft vruchteloos uitstel gevraagd tot 13/12/2012 (datum van het Comité van de federale ondersectoren), maar de overheid weigerde en vroeg ons standpunt op deze nieuwe voorstellen te kennen tegen dinsdag 04/12/2012.

Jullie opmerkingen zijn zeer welkom. Het feit te moeten onderhandelen op 04/12/2012 belet niet dat je jullie leden en afgevaardigden raadpleegt met het oog op het Comité van de federale ondersectoren. We moeten immers hun vastberadenheid om al of niet te ageren kunnen meten.

Standpunt Federaal Technisch Comité ACOD WASO van 29/11/2012:
Indien we vertrekken vanuit het correcte uitgangspunt dat de in artikel 11 voorziene inhaalrust een tegemoetkoming is louter voor het presteren van prestaties op onregelmatige tijdstippen, dan kunnen we in grote lijnen volgende billijke en evenwichtige vergelijking maken met de regeling van het K.B. van 20/09/2002 voor de sociale inspectiediensten :


KB 20/09/2002art.11 ontwerp
nachtwerk
200%150%
(nachtwerk op zaterdag of dag voór feestdag blijft 200%)
zondagwerkinhaalrust200%200%

toeslag100%0%
zaterdagwerk
0%150%
Deze inhaalrust vereist niet dat de gepresteerde arbeid op onregelmatige uren ook meerarbeid is.
Vanzelfsprekend dient voor meerarbeid ook nog inhaalrust arbeidsduur te worden verleend.
Opmerking: vele diensten voor welke nu niets voorzien is (en niet enkel TWW) gaan daarmee vooruit.

Juichen? Er lijkt vooruitgang. Feestje bouwen?
Benieuwd welke adders er onder het gras van de staatssecretaris zitten...!

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde

Geen opmerkingen:

Een reactie posten