zaterdag 12 januari 2013

Ambtenarenopstand tegen Bogaert (De Standaard)

"Federale ambtenaren komen op 7 februari massaal op straat

BRUSSEL - De federale ambtenaren organiseren op 7 februari een grote betoging tegen het ‘eigengereide optreden' van staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V). ‘Dit wordt het startpunt voor stakingen langs alle kanten.'

‘Niet met ons, mijnheer Bogaert', luidt de titel van de ruim 70.000 petitiekaartjes die vanaf maandag onder alle federale ambtenaren verdeeld worden. Na die aanhef volgt een hele rits grieven over het beleid van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) en de regering-Di Rupo. ‘Op termijn brengt het de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang. Wij verzetten ons hiertegen', luidt de laatste zin. Het gaat om een gezamenlijke actie van de drie grote ambtenarenbonden.

‘Dit is de start van onze mobilisatie voor een grote betoging waarbij wij alle ondertekende kaartjes aan Bogaert zullen overhandigen', zegt Guido Rasschaert, algemeen secretaris van het socialistische ACOD. Die betoging zal normaalgezien plaatsvinden op donderdag 7 februari, tenzij de stad Brussel voor die datum geen toestemming geeft. ‘Die betoging zal zeker niet het eindpunt zijn', zegt Rasschaert. ‘Ik verwacht stakingen langs alle kanten. We krijgen nu al heel wat aanvragen om te mogen staken, maar die proberen we in te passen in deze actie.'

De ambtenarenbonden zijn zeer ontevreden over het gebrek aan overleg met Bogaert. ‘Hij gaat er altijd prat op dat hij de kmo-wereld goed kent, maar de federale overheid is wel een multinational hé', zegt Rasschaert. ‘Er is geen echt overleg. Hij legt ons enkel beslissingen voor waarop we alleen ja of neen kunnen antwoorden. Toen Inge Vervotte nog Ambtenarenzaken deed, ging dat allemaal een stuk vlotter.'

‘Er valt niet met hem te praten', zegt ook Marc Saenen van het christelijke ACV Openbare Diensten. ‘Er is geen echt sociaal overleg.' Door dat gebrekkige overleg zijn er volgens de vakbondslui heel wat ‘verkeerde' beslissingen genomen. Zo zijn ze er bijvoorbeeld niet over te spreken dat het niet meer mogelijk is om in te schrijven voor zogenaamde gecertificeerde opleidingen. Wie slaagt voor dat soort opleidingen kan aanspraak maken op een premie of promotie. Maar als niemand kan deelnemen aan die opleidingen, kan er ook niemand gepromoveerd worden. ‘Dit is een pure besparingsoperatie', zegt Saenen. ‘Bogaert zegt wel dat er tegen 2014 een nieuwe loopbaanregeling komt, maar wij geloven nooit dat het zo snel kan.'

Ook het ‘blindelings en drastisch inkrimpen van de personeelsbestanden van de openbare diensten', valt zwaar. Slecht een op de drie vertrekkers wordt nog vervangen. ‘Sommige instellingen landen zo onder een cruciale drempel', zegt Saenen. ‘Zo zijn er al gesloten centra die vleugels moeten sluiten en ook de civiele bescherming kampt met personeelsgebrek.'

Ook het nieuwe vergoedingsstelsel voor overuren en nachtwerk, dat de regering er ondanks protest van de ambtenarenbonden ‘doorgedrukt' heeft, blijft voor veel ongenoegen zorgen. Vooral de douaniers en de sociale inspectiediensten voelen zich benadeeld door de nieuwe regeling. Ze leidde al tot stiptheidsacties bij de douane op Zaventem en sommige inspectiediensten weigeren om nog weekend- en avondcontroles te doen, nochtans het uitgelezen moment om de horeca te controleren."


De Standaard - zaterdag 12/01/2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten