vrijdag 25 januari 2013

Interview met Guido Rasschaert "Federale ambtenaren willen niet dat Bogaert prutst aan hun statuut" (Solidair)

Ambtenaren kunnen meer
verdienen als ze ‘klant-
vriendelijk’ werken.
Hoe meet je dat?
Het zit er al een tijdje bovenarms op tussen staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert en de overheidsbonden van zowel ABVV, ACV als ACLVB. De onderhandelingen lopen bijzonder grimmig, de vakbonden mobiliseren volop voor de betoging van 7 februari. Solidair vroeg en kreeg uitleg van Guido Rasschaert van de ACOD.
Gaston Van Dyck - Solidair 22/01/2013

Staatssecretaris Bogaert wil “een administratie van wereldklasse”, zegt hij. U bent daar nochtans niet zo blij mee?

Guido Rasschaert. Ja, we moeten allemaal opnieuw fier kunnen zijn dat we bij de federale overheid werken. Maar de vraag is of er nog een ambtenarenkorps zal zijn, als we hem laten doen. Wij vrezen dat het een geprivatiseerd korps zal zijn. Zijn idee over de ambtenaren loopt trouwens verrassend parallel met dat van Vlaams minister Bourgeois van N-VA.

De onderhandelingen tussen staatssecre-
taris voor Ambtenarenzaken Bogaert en de
vakbonden verlopen bijzonder grimmig.
De vakbonden mobiliseren volop voor de
betoging van 7 februari.
(Foto Solidair, Martine Raeymaekers)
Wat stoort u vooral in hun voorstellen?

Guido Rasschaert. Ze willen bijvoorbeeld alle twee de competentiepremie afschaffen. Vandaag hebben ambtenaren een vlakke loopbaan: hun wedde stijgt alleen met de tweejaarlijkse baremieke verhoging – met een kleine twee procent en met de anciënniteit. Als ze bepaalde opleidingen volgen en voor een test slagen, kunnen ze een premie krijgen en sneller naar een hogere weddeschaal opschuiven. Dat is dus ook belangrijk voor hun pensioen. Dat alles willen Bogaert en Bourgeois nu vervangen door een beloning volgens prestatie, zoals dat hier en daar in de privé al gebeurt. Als je de doelstellingen haalt is het oké, vul je – het is maar een voorbeeld – meer conservenblikken dan gevraagd was, dan krijg je een premie. Zo kun je alsmaar meer verdienen… tot je dat extra geld uitgeeft aan medicamenten, zeker?

Maar bij ambtenaren is dat niet zo simpel. Ze behandelen dossiers, ze doen controlewerk waarvoor ze de wetgeving moeten bestuderen… Hoe meet je dat? Bogaert wil daarom ‘klantvriendelijkheid’ als criterium invoeren. Maar hoe kan een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken klantvriendelijk zijn tegenover mensen zonder papieren? Hoe kun je de productiviteit meten? Daar waar ze dat principe ingevoerd hebben, bleek al snel: ‘hoe dichter bij de zon, hoe productiever’. De verstandhouding met de chef wordt dan belangrijk. Kom je uit dezelfde stad, heb je dezelfde partijkaart… Bij De Post heeft dat systeem ooit bestaan en zijn ze ervan teruggekomen en bij de Vlaamse Gemeenschap hebben ze het op een bepaald moment willen invoeren en toch maar afgevoerd. Omdat het altijd subjectief is en ook omdat men altijd botst op de financiële grenzen.

We weten wel wat we kwijtspelen en maar heel vaag wat er in de plaats komt. Een ding weten we zeker: Bogaert zit in de mensen hun zakken.

Bogaert wil ook een einde stellen aan de discriminatie tussen de contractuele en de vast benoemde ambtenaren. Klinkt goed, maar…?

Guido Rasschaert. Die twee aparte statuten, dat is inderdaad niet gezond. Maar waarom maakt hij van de contractuelen dan geen ambtenaren? Dat is het simpelste en voor de overheid trouwens niet kostelijker, want voor de contractuelen betalen ze hogere RSZ-bijdragen.

Vandaag is bijna 70 procent van de federale ambtenaren vast benoemd en 30 procent contractueel, maar dat varieert in de diensten en departementen van fifty-fifty tot 100 % vast benoemd, zoals bij het departement Binnenlandse Zaken, dankzij de druk van de vakbonden. De vast benoemde ambtenaar is de regel en de contractueel de uitzondering. Bogaert wil dat omdraaien: de contractuelen van onbepaalde duur worden de regel en daarnaast krijg je nog contractuelen van bepaalde duur.

Vooral het pensioen van de contractuelen en vast benoemden verschilt. Wil Bogaert dat verschil wegwerken?

Guido Rasschaert. De contractuelen hebben hetzelfde pensioenstelsel als in de privé, maar dan zonder aanvullend pensioen of groepsverzekering. Dat maakt dus een groot verschil. Vandaar het belang van ons voorstel om daar allemaal vast benoemde ambtenaren van te maken. Maar Bogaert wil vooral de rechten van de vastbenoemden verminderen. Hij wil bijvoorbeeld ook de stage vervangen door een proefperiode. Een stagiair heeft vandaag iets meer rechten: hij kan tijdens zijn stage niet zomaar afgedankt worden en hij kan zelfs in beroep gaan als hij op het einde van zijn stage niet aangeworven wordt. Soms wordt zijn stage met drie maanden verlengd.

Staatssecretaris Bogaert wilde eerst amper onderhandelen, nu ziet hij de drie vakbonden twee keer per week. Hij hoopt duidelijk de lont nog uit het kruitvat te kunnen halen. Zal hij daarin slagen, denkt u?

Guido Rasschaert. Bogaert heeft een hele lijst van punten die hij wil veranderen. Voor sommige punten is hij niet eens bevoegd. Wij willen wel onderhandelen, maar dan ook over andere dingen. Over de cao van 2011-2012 bijvoorbeeld. Dat was een lege doos, onder andere omdat er van de verhoging van de eindejaarspremie die hij daarin beloofd heeft, niets in huis is gekomen. Of over de afbouw van de overheidsdiensten, want Bogaert gaat er prat op dat hij de voorbije jaar het aantal ambtenaren met 4.000 heeft verminderd.

Het zou me verbazen dat we er snel uit geraken. Of Bogaert zou plots het geweer totaal van schouder moeten veranderen. Vandaag is hij alleszins ontzettend vaag. Wat doe je bijvoorbeeld met zijn klantgerichtheid? Hoe gaat hij die beloning naar prestatie in de praktijk brengen? Er is maar één ding duidelijk: hij wil de gelijkheid en de gelijke kansen bij de ambtenaren vervangen door ongelijkheid en vriendjespolitiek. Ga er dus maar vanuit: de betoging van 7 februari komt er.

Hoe bereidt u die betoging voor?

Guido Rasschaert. Onze petitie loopt als een trein en onze infovergaderingen worden druk bijgewoond. Zopas nog in Mechelen en Antwerpen, telkens volle zalen en heel veel vragen. Er waren ook ambtenaren van de gewesten, van steden en gemeenten, uit het onderwijs... Zij beseffen blijkbaar allemaal dat, als Bogaert erin slaagt om het statuut van de federale ambtenaren te ondergraven, dat vroeg of laat naar hen overwaait. Dat is ook zo: onder het mom van moderniseren wil men overal de klok voor de ambtenaren terugdraaien. Ze willen dat de chef elke ambtenaar meer onder druk kan zetten door met een evaluatie te zwaaien.

De ambtenaren hebben de perceptie wel tegen, ze worden dikwijls gezien als de meest geprivilegieerden onder de werkende mensen.

Guido Rasschaert. In mijn ogen een schande. De media hangen al jaren het beeld op van goedbetaalde ambtenaren die weinig werken. En Bogaert surft op die populistische benadering. Maar die klopt al lang niet meer. Vandaag spannen ambtenaren zich echt in om een goede dienstverlening aan te bieden. Ze willen daar ook voor verloond worden. En ze willen niet dat er aan hun statuut wordt geprutst.


http://www.pvda.be/nieuws/artikel/federale-ambtenaren-willen-niet-dat-bogaert-prutst-aan-hun-statuut.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten