woensdag 9 januari 2013

Niet met ons - nationale manifestatie, postkaarten en diverse

Beste ACOD-lid,

De acties van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD-ACVOD-VSOA  - onder het motto "Niet met ons! -  tegen de maatregelen van H.Bogaert krijgen stilaan vorm.
Er worden momenteel nog afspraken gemaakt.
Maar wat al zeker is - naast de opschorting van de Arrondissementele Celcontroles in februari 2013 en een e-mailkettingbrief (nieuws volgt):

1) Op donderdag 7/02/2013 is er een nationale betoging in Brussel van het gemeenschappelijk vakbondsfront van alle federale overheidsdiensten.
Het is volstrekt nodig dat we daar met véél zijn om H.Bogaert een halt toe te roepen en op zijn stappen te doen terugkomen!
Momenteel is nog niet bekend of de afwezigheid voor deelname aan de manifestatie zal moeten gewettigd worden door inhaalrust of verlof, dan wel of er een stakingsaanzegging zal komen om deelname voor iedereen mogelijk te maken.

2) Er is een postkaartenactie. Dit is een soort petitie, met 1 kaart per persoon. Op de ene kant een boodschap van het gemeenschappelijk vakbondsfront, op de andere kant plaats voor ondertekening. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk ambtenaren een betrokken postkaart invullen.
Postkaarten maandag e.k. beschikbaar.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO


Geen opmerkingen:

Een reactie posten