maandag 14 januari 2013

H. Bogaert overdrijft

H. Bogaert reageert reeds dat hij niet onder de indruk zou zijn van de vakbondsacties.
Hij stelt op Radio 1 de ACOD voor als een 'dinosaurus'. Als een 'conservatief bolwerk' dat standpunten inneemt tegen quota voor vrouwen in topfuncties en tegen het feit dat mensen met een diploma van het middelbaar onderwijs gemakkelijker kunnen doorstoten naar de top. 
 
Maar door zijn reactie alleen al laat H.Bogaert merken dat de vakbondsacties juist wel indruk op hem maken! Waarom zich druk maken als er niets aan de hand is?
 
En door zijn retoriek over wat hij onder sociaal overleg verstaat, wordt nogmaals duidelijker dat vakbondsacties zeker broodnodig zijn. 
 
Hieronder eerst de reactie van H. Bogaert en daaronder het antwoord erop van Guido Rasschaert van ACOD:
------------------------

"Geen vetorecht overheidsbonden meer"
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) is niet onder de indruk van een aangekondigde betoging van de ambtenarenbonden. Bogaert stelt dat hervormingen bij de overheid nu eenmaal nodig zijn.
Beluister "We moeten vooruit met de administratie"

In "De ochtend" op Radio 1 ontkende Hendrik Bogaert de kritiek van de vakbonden dat hij eigengereid optreedt en dat er met hem geen dialoog mogelijk is.

Wel heb ik een andere aanpak dan mijn voorgangers, zegt Bogaert. Die gingen eerst met de vakbonden onderhandelen en legden het resultaat dan voor aan de regering. Bogaert zegt dat hij met zes coalitiepartners eerst een consensus wil in de regering en daarna dat plan met een brede onderhandelingsmarge bij de vakbonden komt aankaarten.

Er is dan ruimte voor toegevingen, maar niet eindeloos, want anders gebeurt er niets, zegt Bogaert. Hij betreurt dat sommige vakbonden nog altijd de voorkeur geven aan het klassieke "strijdsyndicalisme" in plaats van "overlegsyndicalisme" en merkt op dat de overheidsbonden geen vetorecht meer hebben.

Concreet ergert hij zich aan recente acties zoals bij de douaniers, waardoor banen van werknemers in de privésector in het gedrang dreigden te komen.

De staatssecretaris maakt zich ook sterk dat sommige van zijn hervormingsvoorstellen in het parlement ook op bijval kunnen rekenen van leden van de oppositie.

Hoe dan ook zijn er snel hervormingen nodig om de overheid beter en met minder mensen te laten werken. Daartoe wil Bogaert ook orde brengen in het systeem van premies voor nacht- en weekendwerk en wil hij prestaties boven opleiding of anciënniteit plaatsen. Ook het verschil tussen contractuelen en statutairen vindt hij achterhaald.

Bron: deredactie.be  
------------------------------------------


Guido Rasschaert (nationaal secretaris van ACOD Overheidsdiensten) reageert:

“Hendrik Bogaert overdrijft”

In De Morgen van 14 januari 2014 stelt de Staatssecretaris Bogaert dat hij nu de rollen heeft omgedraaid door eerst naar de Ministerraad te stappen en niet naar de vakbonden.

Eigenlijk bedoelt hij dat hij eerst zijn plannen in de media gooit, dan naar de ministerraad stapt en pas nadien aan de onderhandelingstafel komt uitleggen dat er geen marge meer is. Dat het dan misloopt, is weinig verwonderlijk. Echte onderhandelingen starten bij de informele aftoetsing van nieuwe plannen.

Wij – de overheidsvakbonden – hebben meer dan genoeg ervaring om onze rol in dat proces te kennen.

Trouwens, Staatssecretaris Bogaert is niet de enige met wie de onderhandelingen stroef verlopen.

De ACOD is tegen bevorderingsquota voor vrouwen, beweert Staatssecretaris Bogaert. De waarheid is dat we zelfs verder wilden gaan! Meer dan de helft van het personeel zijn vrouwen. Het is niet meer dan normaal dat die afspiegeling dan ook bij de leidinggevenden zou bestaan.

De ACOD is tegen promotiemogelijkheden naar het universitair niveau, beweert Staatssecretaris Bogaert. Waar haalt hij dat? Wij hebben het sectoraal akkoord, waarin het principe is opgenomen, onder zijn voorganger goedgekeurd. Bij het uitvoeringsbesluit zijn er inderdaad over de procedure problemen ontstaan. Verklaren dat we tegen deze promotiekansen zijn, is echter een brug te ver.

Tot slot verklaart Staatssecretaris Bogaert op recepties hoe goed hij wel bezig is. Dat zal wel ja: ‘mouwfrotten’ en slijmen bij ‘de patron’ bestaat ook in de openbare sector. Ik hoop dat hij inziet dat hij met die mensen geen grote veranderingen zal kunnen doorvoeren. Hendrik Bogaert, je moet de steun en het vertrouwen winnen van de grote meerderheid van de werknemers: niet enkel de top maar van alle graden en rangen. Op dit moment ziet dat er echter niet goed uit. De petitie ‘niet met ons’ is pas van start gegaan en we moeten al kaarten laten bijdrukken. Nu nog de receptie uitzoeken waar we kunnen leveren…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten