zaterdag 19 januari 2013

Fedweb

Uit: Fedweb Light
Voor alle duidelijkheid: Fedeweb Light is uiteraard geen syndicale uitgave, maar wel van P&O. Hieronder het belangrijkste uit de laatste editie.Indexering van de wedden: vanaf januari
Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector 2 maanden later met 2%. In november 2012 werd de spilindex overschreden. Sinds 1 januari 2013 bedraagt de nieuwe verhogingscoëfficiënt voor de berekening van de wedden 1,6084.Meer op Fedweb

Hospitalisatieverzekering: minder duur in 2013
Goed nieuws voor de federale personeelsleden die ingeschreven hebben op de collectieve hospitalisatieverzekering: de premies voor 2013 zijn met 2,35% gedaald ten opzichte van 2012.
Meer op Fedweb

Overgang niveau A: wijzigingen
De Ministerraad van 11 januari 2013 heeft akte genomen van de resultaten van de onderhandeling in Comité B over het ontwerp van koninklijk besluit dat de overgang naar niveau A grondig wijzigt.
Meer op Fedweb

Ambtenarenzaken: beleidsnota 2013
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert heeft op 9 januari 2013 zijn algemene beleidsnota voorgesteld in de Kamercommissie.
Meer op Fedweb

Fedra: ronde tafelgesprek over de loopbanen
In de loop van februari 2013 organiseert Fedra een ronde tafelgesprek met Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. Het gesprek gaat over de hervorming van de loopbanen en de veranderingen van het systeem van de gecertificeerde opleidingen.
Wil jij graag je mening kwijt over deze nieuwe beslissingen? Stuur dan een mailtje naar contact@fedra.belgium.be met een korte motivatie. Wie weet nodigt Fedra je binnenkort uit om deel te nemen aan deze ronde tafel.
Meer op de website van Fedra

Nieuw op Fed web

Ontwikkelcirkels: rubriek aangepast
Na de recente aanpassingen in de regelgeving van de ontwikkelcirkels werd de rubriek aangepast op Fedweb.
Meer op Fedweb

Indexering van de wedden: rubrieken aangepast
In november 2012 werd de spilindex overschreden. Sinds 1 januari 2013 bedraagt de nieuwe verhogingscoëfficiënt voor de berekening van de wedden 1,6084. De coëfficiënt werd aangepast in de betrokken rubrieken op Fedweb.
Meer op Fedweb

Loopbaan A: brochure aangepast
De inhoud van deze brochure bevat alle wijzigingen of nieuwigheden met betrekking tot loopbaan A die zijn ingevoerd op 1 januari 2013. Deze brochure bestaat enkel in elektronische versie zodat ze aangepast kan worden.
Meer op Fedweb

Koninklijke besluiten: gecoördineerde versies
Gecoördineerde versies van verschillende koninklijke besluiten werden onlangs gepubliceerd op Fedweb:
- arbeidsongevallen: veranderingen
- personen met een handicap: tewerkstellingsgraad
- contractuelen: selectie via Selor


In het Staatsblad

Ontwikkelcirkels: evaluatieverslag
Het ministerieel besluit van 11 december 2012 legt het model vast van het beschrijvend evaluatieverslag in uitvoering van artikel 16 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en het Ministerie van Defensie.
De FOD P&O biedt formulieren en de elektronische tool "Crescendo" aan voor het beheer van de evaluatiecyclus.
Belgisch Staatsblad van 27 december 2012
Meer op Fedweb

Vakbondspremie: uitbetaling voor 2012
De omzendbrief van 12 december 2012 betreft de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector voor het referentiejaar 2012.
Belgisch Staatsblad van 21 december 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten