maandag 14 januari 2013

H. Bogaert slaat wild om zich heen

We kijken niet enkel naar onze FOD, maar ook naar wat H. Bogaert elders zoal uitsteekt.
Gelieve nota te nemen van de bijgevoegde ACOD-persmededeling:

24-urenstaking gevangenissen
Bogaert wil cipiers langer laten werken

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert heeft het federale overheidspersoneel duidelijk in het vizier. Ook voor het personeel van de gevangenissen heeft hij nog iets extra gevonden.

In een artikel in De Tijd (10 januari 2013) geeft Staatssecretaris Bogaert aan de verworven rechten wat betreft de arbeidstijdverkorting te willen afbouwen. Het is echter duidelijk dat hij ook nu zijn dossiers niet kent. Het gevangenispersoneel werkt geen 36,5u maar 36u. Bovendien betaalt het personeel voor die specifieke regeling.

ACOD AMiO zou liever hebben dat Staatssecretaris Bogaert de werkomstandigheden aanpakt en zoekt naar oplossingen voor de toenemende overbevolking in de gevangenissen. De cipiers zijn de uitlatingen van Bogaert meer dan beu.

ACOD AMiO zal daarom haar leden bij het gevangenispersoneel vragen de betoging van het federale overheidspersoneel op 7 februari 2013 massaal te steunen. Er komt een 24-urenstaking.

Gino Hoppe
federaal secretaris
ACOD AMiO
0476 75 20 27

Geen opmerkingen:

Een reactie posten